Název projektu:  Modernizace technologického procesu firmy ORPA Papír a.s.

Reg. č.:  CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011844

V rámci projektu se řeší modernizace technologického procesu firmy ORPA Papír a.s. Modernizace spočívá v nahrazení energeticky náročného segmentu výrobního procesu prostřednictvím inovace zbylého výrobního procesu.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu.