Název projektu: Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti ORPA Papír a.s.

Reg. č.: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001294

Společnost ORPA Papír a.s. realizuje v letech 2015 a 2016 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Marketing – Výzva I s názvem Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti ORPA Papír a.s.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti společnosti ORPA Papír a.s. prostřednictvím účasti na veletrhu obalových technologií FachPack v Německu v roce 2015 a v roce 2016, kde bude ORPA Papír a.s. prezentovat své výrobky. V rámci projektu budou vytvořeny marketingové propagační materiály v cizím jazyce a bude zajištěna doprava vystavovaných exponátů na oba veletrhy. Účast na zahraničním veletrhu přinese společnosti ORPA Papír a.s. mimo jiné navýšení obratu z exportu a získání nových odběratelů.

Realizace předkládaného projektu bude mít pozitivní dopad na celkovou hospodářskou situaci žadatele. Vedení společnosti ORPA Papír a.s. očekává výstupy v podobě:

  • nárůstu počtu zahraničních klientů ze států EU, ale i Asie;
  • nárůstu objemu výroby;
  • nárůstu celkového obratu;
  • nárůst exportu.