Název projektu :  PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORPA PAPÍR A.S.

Projekt Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005296

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Evropského sociálního fondu

 

Společnost ORPA Papír a.s. realizuje projekt v letech 2017 a 2018 v rámci OP Zaměstnanost

Cílem projektu je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností, kompetencí a celkové kvalifikace zaměstnanců firmy.