Název projektu: Automatizace a digitální transformace ve společnosti ORPA Papír a.s.

Reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014251

 

Společnost ORPA Papír a.s. realizuje v letech 2018 a 2019 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program TECHNOLOGIE s názvem Automatizace a digitální transformace ve společnosti ORPA Papír a.s.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavním cílem projektu je eliminovat nedostatky stávající infrastruktury a pořídit nové, moderní technologie, které umožní zautomatizovat výrobní procesy a zvýšit úroveň digitalizace ve společnosti ORPA Papír a.s. Základní součástí celého projektu je řešení odvodu výroby a návazných dat z výrobních i nevýrobních technologií v elektronické podobě do stávajícího ERP systému. Pořízené HW a SW na odvod výroby vč. posílení WiFi sítě umožní on-line monitoring efektivity výrobních zařízení, archivaci technologických dat/dat výrobních zařízení apod. Díky pořizovaným progresivním technologiím dojde k automatizaci vybraných procesů ve výrobě. V konečném důsledku dojde k naplnění plánovaných přínosů projektu.