Veletrh je nejlepším místem pro setkání s partnery ze vzdálených zemí a posílení vzájemné důvěry.