Historie společnosti

Již v roce 1890 bylo ve firmě zaměstnáno 260 dělníků. V té době začala i stavba nové výrobní haly se zámečnickou a impregnační dílnou a sušárnou výrobků.

Jako jediná továrna v Evropě se společnost v roce 1906 začala specializovat na impregnované a lakované dutinky.

V roce 1929 byla vystavěna nová kotelna s komínem, který se s výškou 65 m stal dominantou Lanškrouna.

V roce 1931 pan Theodor Pam (jeden z pěti synů Moritze Pama) vynalezl bakelizovatelné provedení cívek chráněné značkou „Paco“.

V období socialismu se národní podnik několikrát přejmenoval a stal součástí různých celků. V této době měl i tisíce zaměstnanců a až 5 odloučených závodů s centrálou v Lanškrouně.

V roce 1994, tedy 5 let po sametové revoluci, byl podnik privatizován a pojmenován ORlické PApírny, ze kterých následně v roce 2002 vznikla společnost ORPA, a.s.

Od roku 2007 byla firma přejmenována na dnešní název ORPA Papír a.s.

Současnost

V současnosti společnost zaměstnává 120 lidí ve dvou výrobních závodech v Lanškrouně a v Hostačově. Centrála společnosti, spolu s marketingem a obchodem, je i nadále umístěna v Lanškrouně. Tedy stejně jako
v roce 1884, jen v novém závodě, který je vzdálen několik stovek metrů od původního sídla společnosti.
Z celé dlouhé historie společnosti je zřejmé, že už více než 135 let je budováno know-how firmy, její velmi
dobrá pověst a tradice. Profesionalita zaměstnanců je v Lanškrouně a v Hostačově zaručena i tím, že znalosti a schopnosti se zde dědí z generace na generaci.

I v dnešní době jsou ve společnosti zaměstnány desítky lidí, jejichž tatínek, maminka, babička či dědeček pracovali na stejných místech a v řadě případů i postech, jen u historicky starších strojů, které jsou dnes postupně nahrazovány novými, moderními, výkonnými a automatizovanými výrobními linkami.